Ο κανονισμός μας

Οι σελίδες που ακολουθούν στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής πράξης. Εκπονήθηκαν ύστερα από πολλές παιδαγωγικές συζητήσεις του συλλόγου των καθηγητών και διανέμονται κυρίως για να συζητηθούν ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς ή κηδεμόνες τους. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως γνώμονας αυτής μας της πρωτοβουλίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, χαράς και ασφάλειας. Με χαρά θα δεχτούμε υποδείξεις και συμβουλές.

Υποκατηγορίες

 • Απουσία καθηγητή

  Όπως ο μαθητής έτσι και ο καθηγητής μπορεί για κάποιο έκτακτο λόγο ή λόγο υγείας να απουσιάσει από την εργασία του. Σε αυτή την περίπτωση η Διεύθυνση του σχολείου τροποποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν ολόκληρη διδακτική ώρα χωρίς μάθημα. Εάν όμως αυτό δεν είναι εφικτό τότε, με ευθύνη του 5μελούς μαθητικού συμβουλίου της τάξης τα παιδιά μένουν στην αίθουσα ή βγαίνουν στο προαύλιο φροντίζοντας να μην ενοχλούν τους μαθητές των άλλων τάξεων.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0
 • Χρήματα

  Καλό είναι οι μαθητές να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα  ή πολλά χρήματα που μπορούν να χαθούν, να κλαπούν ή να προκαλέσουν τους συμμαθητές τους. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0

Καιρος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Το σχολείο Ο κανονισμός μας