Ο κανονισμός μας

Οι σελίδες που ακολουθούν στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής πράξης. Εκπονήθηκαν ύστερα από πολλές παιδαγωγικές συζητήσεις του συλλόγου των καθηγητών και διανέμονται κυρίως για να συζητηθούν ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς ή κηδεμόνες τους. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως γνώμονας αυτής μας της πρωτοβουλίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, χαράς και ασφάλειας. Με χαρά θα δεχτούμε υποδείξεις και συμβουλές.

Καιρος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Το σχολείο Ο κανονισμός μας