Χρήματα

Καλό είναι οι μαθητές να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα  ή πολλά χρήματα που μπορούν να χαθούν, να κλαπούν ή να προκαλέσουν τους συμμαθητές τους. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τη φύλαξή τους.

Καιρος