Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-22

         enischytikididaskalia


Και φέτος το σχολείο θα λειτουργήσει ως κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας και θα
προσφέρει δωρεάν απογευματινά μαθήματα (μετά το πέρας του πρωινού προγράμματος)
στα Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά αν υπάρχει
ικανός αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών. Τα μαθήματα προσφέρουν αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από το ΥΠΑΙΘ για το συγκεκριμένο έργο. Για να
συμμετέχουν οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε
στην ιστοσελίδα και το fb του σχολείου και να την φέρουν τα παιδιά στο σχολείο 

                                           μέχρι τη Δευτέρα, 8/11.

                   Προσοχή στην προθεσμία γιατί είναι αυστηρή.

 

                                          ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

Καιρος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Οι μαθητές μας Ανακοινώσεις Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-22