ΠΡΩΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Από το 1921! Το πρώτο Γυμνάσιο που λειτούργησε στην Ανατολική Αττική!

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Οι μαθητές μας Εργασίες Φράγματα της Ελλάδας (2007-2008)

Φράγματα της Ελλάδας (2007-2008)

E-mail Εκτύπωση PDF
Αξιολόγηση Χρήστη: / 38
ΧείριστοΆριστο 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

ΤΜΗΜΑ Β4


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.-ΟΡΙΣΜΟΣ
2.-ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
3.-ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   α) ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
   β) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
   γ) ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ
4.-ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
   α)ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
   β)ΑΧΕΛΩΟΣ
   γ)ΤΑΥΡΩΠΟΣ
   δ)ΑΡΑΧΘΟΣ
   ε)ΛΟΥΡΟΣ
   στ)ΛΑΔΩΝΑΣ
   ζ)ΝΕΣΤΟΣ
   η)ΑΩΟΣ
   θ)ΒΟΔΑΣ
   ι)ΠΗΝΕΙΟΣ
   ια)ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ
   ιβ)ΕΥΗΝΟΣ
   ιγ)ΜΟΡΝΟΣ
5.-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   α)ΦΡΑΓΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
   β)ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
   γ)ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
   δ)ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ
   ε)ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ
   στ)ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (ΡΟΔΟΣ)
   ζ)ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΚΙΑΣ
   η)ΦΡΑΓΜΑ "ΚΑΡΑΚΟΛΙ"( φράγμα συγκράτησης αποβλήτων)
   θ)ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
   ι)ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
   ια)ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
   ιβ)ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΚΗΤΩΝ
   ιγ)ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ
   ιδ)ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΑΣ
   ιε)ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΝΑΞΟΥ
   ιστ)ΦΡΑΓΜΑ ΣΑΡΑΠΙΟΥ
   ιζ)ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ
   ιη)ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
6.-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ

ΦΡΑΓΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Φράγμα είναι μια κατασκευή που εμποδίζει, ανακατευθύνει ή επιβραδύνει την φυσική ροή του νερού. Συνήθως με την κατασκευή ενός φράγματος δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμα και τεχνητές λίμνες.

Τα φράγματα είναι από τις πρώτες τεχνικές κατασκευές του ανθρώπου, αφού  η κατασκευή των πρώτων φραγμάτων ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια. Από τα παλιότερα φράγματα, αναφέρονται εκείνα του ποταμού Ιορδάνη και του Τίγρη. Περίπου 4.000 χρόνια π.Χ., κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Νείλο της Αιγύπτου, το οποίο διατηρήθηκε περίπου 4.500 χρόνια.

ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
Φράγματα από σκυρόδεμα
Τοξωτά φράγματα
Φράγματα βαρύτητας
Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
Φράγματα από γαιώδη υλικά
Ομοιογενή φράγματα
Φράγματα πολλαπλών ζωνών με αργιλικό
Φράγματα με ειδική στεγάνωση

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το πρώτο φράγμα  που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα ήταν  στην αρχαία Αλυζία της Ακαρνανίας  μεταξύ 1ου και 5ου π.Χ. αιώνα. Το πρώτο σύγχρονο φράγμα ήταν του Μαραθώνα , το οποίο κατασκευάστηκε από την ΕΥΔΑΠ το 1931.
Από τότε έχουν κατασκευαστεί  δεκάδες φράγματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως:

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Υδροηλεκτρικά ονομάζονται τα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά γίνεται εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας του νερού.
Τα πρώτα φράγματα που κατασκευάστηκαν από τη Δ.Ε.Η. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν του Λούρου το1954, του Λάδωνα το 1955 και του Ταυρωπού το 1959. Ήταν και τα τρία από σκυρόδεμα, βαρύτητας του Λούρου, τοξωτό του Ταυρωπού και βαρύτητας μετά διακένων στοιχείων του Λάδωνα (αντηριδωτό).
Ακολούθησε το φράγμα Καστρακίου το 1969, το οποίο παρουσίασε σημαντικό ενδιαφέρον, από την άποψη ότι ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε από ελληνικές εταιρείες . Τα φράγματα της ΔΕΗ, αν και έχουν υψηλό κόστος κατασκευής, δικαιολογούν την ύπαρξή τους, διότι η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας αποσβένει αυτό το κόστος και με το παραπάνω, όπως αποδεικνύει η μέχρι τώρα ιστορία των πρώτων φραγμάτων στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, τα φράγματα της ΔΕΗ εξυπηρετούν αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς.

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισε να ενδιαφέρεται για την κατασκευή φραγμάτων στη χώρα μας και το Υπουργείο Γεωργίας.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, έγιναν αναθέσεις μελετών φραγμάτων από το υπουργείο Γεωργίας. Από αυτά τα έργα που μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν τα φράγματα Απολακκιάς Ρόδου (1989), Λευκόγειων Δράμας (1994), Δόξα Φενεού Κορινθίας (1996) και Λειβαδιού Αστυπάλαιας (1997).

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ
Η αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας, κυρίως μετά την μικρασιατική καταστροφή, δημιουργούσε διαρκώς νέες ανάγκες. Το 1925 άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Το πρώτο μεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, η οποία ξεκίνησε το 1926 και ολοκληρώθηκε το 1931.
 Αργότερα, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του πληθυσμού της Αθήνας χρησιμοποιήθηκαν τα νερά της Υλίκης και τελικά  έγινε ένα νέο τεχνικό έργο στον ποταμό Μόρνο το 1979, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση της πόλης. Ένα άλλο μεγάλο έργο που ενισχύει την υδροδότηση της Αθήνας είναι η εκτροπή του ποταμού Ευήνου προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου, με την κατασκευή φράγματος και σήραγγας. Η έναρξη των εργασιών στον Εύηνο έγινε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 2001.


ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Αλιάκμονας:
Ο Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, με μήκος 297
km. Διαρρέει τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκβάλλει στο Θερμαϊκό κόλπο. 
Τα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί στον Αλιάκμονα είναι τα εξής: της Σφηκιάς, του Πολυφύτου, των Ασωμάτων και της Αγίας Βαρβάρας.

Αχελώος
Ο Αχελώος είναι ο τρίτος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα από το όρος Λάκμος (Περιστέρι), νότια νοτιοδυτικά του Μετσόβου και μετά από μια διαδρομή 255 χιλιομέτρων εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, έχοντας σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα νησιά Εχινάδες. Κατά τη διαδρομή του διέρχεται από τους νομούς Τρικάλων, από τα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και στη συνέχεια από τα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Διαχωρίζει με την πορεία του την Ακαρνανία από την Αιτωλία, διασχίζοντας διαδοχικά τις τεχνητές λίμνες των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου και αρδεύει την πεδιάδα του Αγρινίου. Στη ροή του προς το Ιόνιο δέχεται τα νερά των παραποτάμων του Αγραφιώτη, Ταυρωπού, Τρικεριώτη και Ινάχου. Σήμερα οι τρεις πρώτοι χύνονται στην τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών και ο τέταρτος στην τεχνητή λίμνη του Καστρακίου. Θεωρείται ο πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός της Ελλάδας, λέγεται στη διαδρομή του και Ασπροπόταμος, κατά μία ερμηνεία από την άσπρη λάσπη που κατεβάζει το ρεύμα του.
Η μερική εκτροπή του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό έργο και οι μελέτες για την κατασκευή του χρονολογούνται από τριακονταετίας.
Η ποσότητα του νερού που εκτρέπεται είναι 600 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως. Τα έργα της εκτροπής  είναι τα ακόλουθα: 
- Το φράγμα Συκιάς και ο ομώνυμος Υδροηλεκτρικός Σταθμός
- Η σήραγγα εκτροπής του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία μήκους 17,5 χλμ. με υδροληψία στον Ταμιευτήρα Συκιάς
- Ο υδροηλεκτρικός Σταθμός Πευκόφυτου στην έξοδο της Σήραγγας Εκτροπής
- Αναρυθμιστικό έργο Μαυροματίου

Από τα παραπάνω έργα στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ εμπίπτουν τα ακόλουθα: 
- Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Συκιάς (υδροληψία, σήραγγα προσαγωγής, κτίριο σταθμού παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και συναφή έργα) 
- Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πευκόφυτου στην έξοδο της Σήραγγας Εκτροπής (αγωγός πτώσεως, υπόγειος σταθμός παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήραγγα φυγής και συναφή έργα).
Παράλληλα, σημειώνεται ότι στα έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ ανήκει και ο υδροηλεκτρικός σταθμός Μεσοχώρας.
Ειδικότερα, το φράγμα και ο ταμιευτήρας Μεσοχώρας κατασκευάσθηκαν πλησίον του ομώνυμου οικισμού, μέρος του οποίου θα κατακλυσθεί μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα. Από τον ταμιευτήρα Μεσοχώρας ξεκινά η σήραγγα προσαγωγής Μεσοχώρας - Γλύστρας, η οποία θα παροχετεύει τις ποσότητες νερού που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας στον ΥΗΣ Γλύστρας. Κατάντη του ΥΗΣ Γλύστρας θα κατασκευαστεί το φράγμα Συκιάς και ο αντίστοιχος ΥΗΣ στον πόδα του φράγματος. Από τον ταμιευτήρα Συκιάς που θα δημιουργηθεί, θα ξεκινά η σήραγγα εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, από την οποία προβλέπεται να διέρχεται ποσότητα 600 εκατ. κυβ. μέτρα ετησίως για χρησιμοποίηση στην θεσσαλική πεδιάδα.
Στο τέλος της σήραγγας θα υπάρχει ο ΥΗΣ Πευκόφυτου για την ενεργειακή εκμετάλλευση της παραπάνω ποσότητας. Από τον ΥΗΣ Πευκόφυτου τα νερά θα οδηγούνται στην μικρή αναρρυθμιστική δεξαμενή του Μαυρομματίου, απ? όπου θα παροχετεύονται προς άρδευση, μέσω του μικρού ΥΗΣ Μαυρομματίου ο οποίος θα εκμεταλλεύεται ενεργειακά τα νερά που θα οδεύουν προς τις αρδευτικές διώρυγες.

Ταυρωπός:
 Ο ποταμός Ταυρωπός ή Μέγδοβας ενώνεται με τον Αχελώο και θεωρείται παραπόταμός του, γι αυτό η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού, «χρεώνεται» στον Αχελώο.

Άραχθος:
 Ο ποταμός Άραχθος έχει μήκος 143 km . Τα νερά του καταλήγουν στον Αμβρακικό κόλπο. Πρόκειται για τον ποταμό που περνά κάτω από το θρυλικό γεφύρι της Άρτας. Οι πηγές του ξεκινούν από τα όρη Λάκμος, Μιτσικέλι, Μαυροβούνι, και από την οροσειρά των Τζουμέρκων.
 Τα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί στον Άραχθο είναι τα εξής: του Πουρναρίου Ι και του Πουρναρίου ΙΙ.
Το ήδη υπάρχον φράγμα Πουρνάρι Ι βρίσκεται τεσσεράμισι χιλιόμετρα πάνω από την Άρτα και η κατασκευή του έγινε για τους εξής λόγους:
*Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις αιχμές ενεργειακής ζήτησης
*ανάσχεση πλημμύρων
*αποθήκευση νερού για τις αρδευτικές ανάγκες του κάμπου
Ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου μειώθηκε η τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, που γινόταν με την κατείσδυση του επιφανειακού νερού στα κατώτερα στρώματα, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα των υπόγειων υδάτων και να αλλάξει ριζικά το υδρολογικό ισοζύγιο στην περιοχή από τα κατάντη του φράγματος μέχρι τις εκβολές του ποταμού. Σήμερα από τις 4.000 γεωτρήσεις που γίνονται στον Αρτινό κάμπο η κατάσταση γίνεται δραματική και το θαλασσινό νερο διεισδύει προς την ενδοχώρα.
Ο νόμος 1739 του 1987 για την Διαχείριση των Υδατικών Πόρων επιβάλλει την εξασφάλιση μιας ελάχιστης ροής νερού στα ποτάμια της χώρας μας, για την διατήρηση (κατά το δυνατό) των υδροβιοτόπων και των  οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό στη βάση του φράγματος Πουρνάρι Ι κατασκευάσθηκε το Πουρνάρι ΙΙ για να παίζει ρυθμιστικό ρόλο, ώστε να υπάρχει μια μόνιμη ροή νερού, που να προσομοιάζει με την προ του φράγματος κατάσταση ακόμα και το καλοκαίρι. Ίσως με μια σωστή διαχείριση να επιτευχθεί και ο σταδιακός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της πεδινής ζώνης.

Λούρος:
Ο ποταμός Λούρος έχει μήκος 75 km και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο, όπως και ο Άραχθος. Κυλάει παράλληλα με τον Άραχθο και οι πηγές του βρίσκονται κοντά στο βουνό Τόμαρος(ή Ολύτσικα, υψόμετρο 1976m) κοντά στην περιοχή του Μαντείου της Δωδώνης, του Νομού Ιωαννίνων. Ρέει  παραπλεύρως της Εθνικής οδού Πρέβεζας Ιωαννίνων, περνάει από τα χωριά Βούλιστα, Παναγιά, Κλεισούρα, και μετά το χωριό Κερασώνα τα νερά του εγκλωβίζονται από το Τεχνητό Υδροηλεκτρικό Φράγμα της ΔΕΗ Λούρου, ύψους 25m και πλάτους 70m, που είναι ένα από τα παλαιότερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα.

Λάδωνας:
Ένα από τα αξιοθέατα της Αρκαδίας είναι το φράγμα του ποταμού (120 χλμ. από
Τρίπολη). Το φράγμα δημιούργησε σε μια χαράδρα του βουνού Αφροδίσιου τεχνητή λίμνη μεγίστου μήκους 15 χιλιομέτρων και επιφάνειας 6.000 στρεμμάτων. Το φράγμα έχει χτιστεί στη θέση Πήδημα, σε υψόμετρο 420 μέτρων. Η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ, κοντά στο χωριό Βούτσης,  άρχισε το 1950. Το 1955 αποπερατώθηκε η κατασκευή του φράγματος και των εγκαταστάσεων και ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί με δύο ηλεκτρογεννήτριες συνολικής ισχύος 70.000ΚW. Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το φράγμα έχει μήκος 104μ. και ύψος 55μ. και συγκεντρώνει 50.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Το νερό αυτό διοχετεύεται στους υδροστροβίλους των δύο ηλεκτρογεννητριών του υδροηλεκτρικού εργοστασίου με σύραγγα μήκους 8.620μ. και διαμέτρου 3.9μ. - της μεγαλύτερης  στο είδος της στην Ελλάδα. Η μέση ολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σταθμό είναι 350.000.000 KWh. Σημαντικό μέρος της δαπάνης που απαιτήθηκε καλύφθηκε από ιταλικές πολεμικές αποζημιώσεις. Το νερό του φράγματος, μετά τη χρησιμοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκβάλλει εμπρός από το εργοστάσιο και επιστρέφει στην κοίτη του Λάδωνα για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για τη γεωργική παραγωγή.

Νέστος:
Οι πηγές του ποταμού Νέστου βρίσκονται στο όρος Ρήλα (2.716 m) στην νότια Βουλγαρία, μεταξύ των οροσειρών Αίμου και Ροδόπης. Εκεί ο Νέστος ονομάζεται Mesta. Το συνολικό του μήκος είναι 234 Km, από τα οποία τα 130 Km περίπου βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος ακολουθώντας γενικά ΝΑ κατεύθυνση. Στο ελληνικό έδαφος εισέρχεται από το βόρειο και κεντρικό μέρος του νομού Δράμας με υψόμετρο κοίτης 400 μ. και εξέρχεται από το Παρανέστι. Στη συνέχεια αποτελεί κοινό σύνορο των νομών Ξάνθης και Καβάλας και εκβάλλει απέναντι από τη Θάσο, σχηματίζοντας το Δέλτα του Νέστου. Χάρη στα ειδικά έργα που έχουν γίνει, ο Νέστος ποτίζει τις γύρω πεδιάδες, αποκτώντας έτσι μεγάλη οικονομική σημασία.
Πολλοί οι παραπόταμοι και τα ρέματα που συλλέγουν τα νερά στο έδαφος του νομού και χύνονται στο Νέστο. Από το νότιο τμήμα, ποταμός συνεχούς ροής είναι μόνο το ρέμα Πολυκάρπου. Από την οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης και από δυτικά χύνονται ο Δεσπάτης, ο Μουσδέλης, το Μεγάλο Ρέμα, το Διαβολόρεμα και το Αρκουδόρεμα.
Οι ποταμοί αυτοί που συλλέγουν τα νερά τους από το ελληνικό έδαφος αποτέλεσαν αφορμή να αξιοποιηθούν τα νερά του Νέστου με σκοπό την ενεργειακή, αρδευτική και τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Τα τρία φράγματα είναι στη σειρά εκείνα του Τεμένους -της Πλατανόβρυσης -του Θησαυρού. Και τα τρία είναι υδροηλεκτρικά, ενώ το φράγμα Τεμένους θα είναι συγχρόνως ταμιευτήρας για αρδευτικούς σκοπούς και εκείνο της Πλατανόβρυσης αποτελεί συγχρόνως "αποθήκη", απ' όπου αντλεί νερό η μονάδα του Θησαυρού.
Σήμερα έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν τα δύο, αυτά του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης, και έχουν δημιουργηθεί στα ανάντη τους οι δύο αντίστοιχες λίμνες.

Αώος:
 Ο Αώος είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ηπείρου. Πηγάζει στο όρος Αυγό, στο Ζυγό του Μετσόβου. Κοντά στις πηγές του Αώου, 15 km βορειοδυτικά του Μετσόβου, κατασκευάστηκε υδροηλεκτρικό έργο το οποίο αποπερατώθηκε τον Ιανουάριο του 1991. Η λίμνη που σχηματίστηκε εκεί είναι πολύ όμορφη.
 Το έργο που έχει κατασκευαστεί στις πηγές του Αώου είναι αρκετά σύνθετο και περιλαμβάνει εφτά συνολικά φράγματα, υπόγειο σταθμό παραγωγή, σήραγγες μεγάλου μήκους και κατακόρυφο υπόγειο φρέαρ ύψους 400
m.
 

Βόδας
Ο ποταμός Βόδας ξεκινά από τη λίμνη Βεγορίτιδα και καταλήγει στον Αλιάκμονα .Το υδροηλεκτρικό έργο του Άγρα βρίσκεται επί του ποταμού Βόδα, 4
km περίπου πριν την Έδεσσα. Λειτουργεί με νερό από τον ημιφυσικό υγρότοπο Άγρα ? Νησίου ? Βρυττών, ο οποίος καταλήγει σε μικρό ταμιευτήρα, από τον οποίο τροφοδοτούνται και οι καταρράκτες της Έδεσσας όλο τον χρόνο.

Πηνειός (Ηλείας):
Ο Πηνειός της Πελοποννήσου βρίσκεται στο νομό Ηλείας. Έχει  μήκος 65 km, πηγάζει από το όρος Ερύμανθος σε υψόμετρο 1.000 m και χύνεται στο Ιόνιο πέλαγος.

Τροφοδοτείται από τα νερά του Καλφαϊκού Ποταμού και του Πηνειακού Λάδωνα ή Ντάφα. Κοντά στο χωριό Κέντρο κατασκευάστηκε φράγμα ύψους 50 m και μήκους 200 m. Από τα νερά του Πηνειού σχηματίζεται η ομώνυμη τεχνητή λίμνη, που έχει συνολική χωρητικότητα 460 x 106 m3.

Σοφαδίτης:
 Ο Σοφαδίτης είναι χείμαρρος και ένας από τους πολλούς παραπόταμους του Πηνειού. Κατευθύνεται προς βορρά και εκβάλλει στο χείμαρρο Φαρσαλιώτη και κατόπιν στον Ενιππέα, που είναι ένας ακόμα παραπόταμος του Πηνειού. Στην κοίτη του βρίσκεται το φράγμα του Σμοκόβου.

Εύηνος:
Ο Εύηνος είναι από τα πιο γνωστά ποτάμια της Αιτωλοακαρνανίας. Λέγεται και Φίδαρης, πηγάζει από τον Κόρακα της Ευρυτανίας και χύνεται στον Πατραϊκό Κόλπο, απέναντι από την Πάτρα και δυτικά της Βαράσοβας, αφού διανύσει 113 χλμ. χωρίζει την Ναυπακτία από την Τριχωνίδα. Εκεί έχει κατασκευαστεί το φράγμα του Εύηνου ή αλλιώς Αγίου Δημητρίου.

Μόρνος:
Ο Μόρνος πηγάζει απ' τις νότιες πλαγιές της Οίτης στην κεντρική Στερεά Ελλάδα. Στο μέρος που εκβάλλει σχηματίζει μικρή πεδινή περιοχή με τις συνεχείς προσχώσεις του. Ο Μόρνος έχει συνολικό μήκος περίπου 70 χιλιόμετρα. Τα νερά του Μόρνου χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ύδρευσης της Αθήνας.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

1.ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
Η τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα και το φράγμα του Ταυρωπού βρίσκονται μόλις 25χλμ. δυτικά της Καρδίτσας, σε μία από τις ομορφότερες γωνιές του ορεινού όγκου των Αγράφων. Η λίμνη δημιουργήθηκε από τα νερά του ποταμού Μέγδοβα (Ταυρωπού), παραποτάμου του Αχελώου. Η απίθανη βλάστησή της την καθιστά ιδανική τοποθεσία για τους οπαδούς της υγιεινής ζωής, τους ερευνητές τουρίστες και όσους θέλουν να γευθούν αυθεντικές γεύσεις και αρώματα. Γύρω από τη λίμνη βρίσκονται τα ψηλά και καταπράσινα βουνά των Αγράφων, βοσκοτόπια και αγροτικές καλλιέργειες. Η δημιουργία της λίμνης ήταν μια ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα. Το κτίσιμό της ξεκίνησε το 1925 . Έχει μήκος 14χλμ., μέγιστο πλάτος 4χλμ., μέγιστο βάθος 60μ. και χωρητικότητα 400 κυβικά μέτρα.
Το φράγμα είναι μία τοξοειδής κατασκευή με μήκος 200 μέτρα και ύψος 83 μέτρα. Ολοκληρώθηκε περί το 1959, οπότε και άρχισε η πλήρωση της Λίμνης με νερό. Αυτό το νερό είναι η κινητήριος δύναμη για τον υδροηλεκτρικό σταθμό της Δ.Ε.Η. ισχύος 120MW, στον οποίο μεταφέρεται μέσω ενός αγωγού που ξεκινάει από την ανατολική πλευρά της Λίμνης, κοντά στην περιοχή Τσαρδάκι και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για άρδευση των χωραφιών του θεσσαλικού κάμπου και για την ύδρευση της Καρδίτσας, των Σοφάδων και άλλων 35 κοινοτήτων.


2.ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ
Το Φράγμα Πείρου - Παραπείρου είναι ένα έργο που βρίσκεται ακόμα υπό κατασκευή στην Αχαΐα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 130 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να λύσει το πρόβλημα ύδρευσης της Πάτρας, της ΒΙΠΕ Πάτρας και όλης της βορειοδυτικής Αχαΐας. Με την αποπεράτωση του φράγματος θα κατακλυστεί το χωριό Τόσκες και ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες μετακόμισης των κατοίκων του. Το έργο ξεκίνησε το 2006 από την Μηχανική ΑΕ και αναμένεται να είναι έτοιμο σύμφωνα με τη σύμβαση σε 40 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει χωμάτινο φράγμα ταμίευσης στο χωριό Αστέρι, χαμηλό φράγμα υδροληψίας από σκυρόδεμα στην Βαλαμαδούρα και αγωγό μεταφοράς νερού το οποίο θα είναι από χαλυβδοσωλήνες.

3.ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
Ο Πηνειός ποταμός  σχηματίζει μια  δελταϊκή πεδιάδα 83 km2 η οποία αρδεύεται από το ομώνυμο φράγμα του με μήκος 70km. Σύμφωνα με τη μυθολογία με τα νερά του Πηνειού ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του βασιλιά Αυγεία.
Η τεχνητή λίμνη του Πηνειού στην Ηλεία βρίσκεται πάνω από την Αρχαία και Νέα Ήλιδα, 20 περίπου χιλιόμετρα από την ακτή κοντά στο χωριό Κέντρο.
Το έργο θεμελιώθηκε το 1961 και περατώθηκε το 1968. Το ύψος του φράγματος είναι 50 μέτρα, το μήκος του 2175μ.και καλύπτει 21χιλ. στρέμματα. Το νερό χρησιμοποιείται για άρδευση τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο. Έχει γίνει ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής που περιβάλλει τη λίμνη του φράγματος Πηνειού. Προτείνεται να αναπτυχθούν:
η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών χώρων αναψυχής,
η δημιουργία εγκαταστάσεων ναυταθλητισμού που θα επιτρέπουν την άθληση και διαμονή ενός αριθμού αθλητών με τον ανάλογο εξοπλισμό τους και
ενίσχυση της χλωρίδας (δενδροφύτευση) και της πανίδας (εμπλουτισμό της περιοχής με είδη πτηνών, απαγόρευση κυνηγίου κλπ), του βιοτόπου της περιοχής.
Παράλληλα έχουν γίνει μετρήσεις παραμέτρων του νερού της λίμνης από τις οποίες αποδείχτηκε πως η ποιότητα του νερού της λίμνης είναι εξαιρετικά καλή. Οπότε είναι πιθανή η αξιοποίηση της λίμνης για την ύδρευση των κατοίκων του Δήμου Αμαλιάδας μετά την κατασκευή κατάλληλου διυλιστηρίου.

4.ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ
Το έργο λύνει το πρόβλημα υδροδότησης του Ηρακλείου και άλλων δήμων καθώς και το πρόβλημα της εποχιακής πλημμύρας στο Οροπέδιο Λασιθίου. Είναι ένα μεγάλο έργο. Η πραγματοποίηση του έργου συνάντησε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούν πως το έργο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ? όσα λύνει.

5.ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ
 Το φράγμα Γαδουρά στην Ρόδο, ένα σημαντικότατο έργο που λύνει το πρόβλημα ύδρευσης του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος σε απόσταση 10 χλμ. από την εκβολή του ποταμού Γαδουρά, στο κέντρο της ανατολικής πλευράς της Ρόδου, καθώς και την κατασκευή των συναφών έργων (πρόφραγμα, σήραγγα εκτροπής ? εκκένωσης ? υδροληψίας, υπερχειλιστής, διώρυγα φυγής, πύργος υδροληψίας, προσπελάσεις και τα απαραίτητα κτιριακά έργα).Το φράγμα Γαδουρά είναι χωμάτινο με αργιλικό πυρήνα. Έχει ύψος περίπου 66μ. επιφάνεια ταμιευτήρα 5,5 τ.χλμ και όγκο ταμιευτήρα 55εκ. ?3

6.ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ (ΡΟΔΟΣ)
Σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την είσοδο της Απολακκιάς στη Νότια Ρόδο, ο επισκέπτης μπορεί βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη λίμνη. Το Τεχνητό Φράγμα Απολακκιάς ολοκληρώθηκε το 1989 για την άρδευση της περιοχής, που με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό υγρότοπο, όπου φιλοξενείται κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών ειδών της ορνιθοπανίδας και κάποια από αυτά αναπαράγονται στην περιοχή.
Η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία αλλά και ιστιοπλοΐα . Ήδη στο Φράγμα γίνονται Ναυταθλητικές διοργανώσεις.

7.ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΚΙΑΣ
Το έργο που πραγματοποιείται στον Νομό Αρτας προβλέπει την κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος με αδιαπέρατο αργιλικό πυρήνα, την κατασκευή ανοικτού εκχειλιστή με τρία ανοίγματα, τρεις κεκλιμένες διώρυγες και τρεις διατάξεις εκτόξευσης. Παράλληλα θα κατασκευαστεί πρόσθετη σήραγγα εκτροπής - ασφαλείας, επενδεδυμένης με σκυρόδεμα πεταλοειδούς διατομής. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού του έργου και έργα οδοποιίας στην περιοχή του έργου.

8.ΦΡΑΓΜΑ "ΚΑΡΑΚΟΛΙ"( φράγμα συγκράτησης αποβλήτων)
Τα τοξικά απόβλητα των μεταλλείων Κασσάνδρας  αποθέτονται πίσω από το μεγάλο φράγμα στη θέση Καρακόλι, μόλις 1,5 χλμ. από τη θάλασσα.  Πρόκειται για ένα φράγμα κατασκευασμένο  χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο και σε περιοχή με πολύ έντονο ανάγλυφο. Το φράγμα από τα 24 μ. έχει ανέβει στα 52 μ. και συγκρατεί 3.500.000 τόνους τοξικών αποβλήτων του εργοστασίου επεξεργασίας με κυάνιο.Το φράγμα ήταν υπερκορεσμένο ήδη από το 2000 και παρουσιάζει επικίνδυνες ενδείξεις διαρροής.  Αυτή τη στιγμή συγκρατεί περίπου 3.000.000 τόνους. Η αστοχία ενός παρόμοιου φράγματος, με μόλις 300.000 τόνους αποβλήτων, σε εργοστάσιο χρυσού στη Baia Mare της Ρουμανίας, τον Φεβρουάριο του 2000,  προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή στο Δούναβη και τον παραπόταμό του Τίσα.

9.ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
Το Υδροηλεκτρικό Εργο Μεσοχώρας, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 1985, βρίσκεται μεταξύ Τρικάλων και Αρτας σε απόσταση 70 και 86 χλμ. αντίστοιχα και περί τα 4 χλμ. ΝΔ του χωριού Μεσοχώρα. Πρόκειται για το πρώτο κατά τη ροή του Αχελώου έργο ταμίευσης και υδροηλεκτρικής αξιοποίησης των νερών αυτού. Η μέση παροχή του ποταμού στη θέση του έργου είναι 25m3/sec. Ο ωφέλιμος όγκος του Ταμιευτήρα είναι 228 x 106 m3 με υψόμετρα ανώτατης και κατώτατης στάθμης λειτουργίας τα 770 και 731 αντιστοίχως πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

10.ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Πρόκειται για χωμάτινο φράγμα, ύψους 65μ. περίπου με αργιλικό πυρήνα. Ο ωφέλιμος όγκος του ταμιευτήρα ανέρχεται σε 12 εκ. μ3 περίπου.

11.ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
«Το υδροηλεκτρικό έργο Πλατανόβρυσης είναι πρώτο φράγμα στην Ελλάδα τύπου RCC (Roller Compacted Concrete), δηλαδή με ιπτάμενη τέφρα αντί τσιμέντου σε πολύ μεγάλο ποσοστό (αναλογία 225 κιλά ιπτάμενης τέφρας προς 50 κιλά τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος) και σε ύψος είναι το δεύτερο στην Ευρώπη, αυτού του τύπου (RCC), αφού αγγίζει τα 95 μέτρα».
Το υδροηλεκτρικό έργο της Πλατανόβρυσης αξιοποιεί τα νερά του ποταμού Νέστου και βρίσκεται 50χλμ ανατολικά από την πόλη της Δράμας. Σε απόσταση 12χλμ ανάντη από αυτό υπάρχει το ΥΗΕ θησαυρού το οποίο χρησιμοποιεί τον ταμιευτήρα της Πλατανόβρυσης, ως κατάντη ταμιευτήρα απ? όπου θα αντλεί με ανάστροφη λειτουργία των μονάδων του τις απαιτούμενες ποσότητες νερού οι οποίες δεν καλύπτονται από τις φυσικές απορροές της δικής του λεκάνης.
Οι εργασίες κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Πλατανόβρυσης ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 1992 και ολοκληρώθηκαν το 1998.
Το ΥΗΕ Πλατανόβρυσης αποτελείται από την σήραγγα εκτροπής μήκους 481 μ., ενώ είναι το δεύτερο υψηλότερο φράγμα από RCC στην Ευρώπη, με ύψος 95 μ. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του έργου βρίσκεται κατάντη πόδα του φράγματος και ο κύριος εκχειλιστής στο δεξιό αντέρεισμα περιλαμβάνει δύο τοξωτά θυροφράγματα και μία κεκλιμένη σήραγγα συναρμογής με τη σήραγγα εκτροπής, μέγιστης παροχής 2030 κ.μ./δευτ.
Το υδροηλεκτρικό φράγμα Πλατανόβρυσης είναι διπλά οικολογικό κι αυτό γιατί εκτός από την «καθαρή» ενέργεια που παράγει, κατά την κατασκευή του «γλίτωσε» το περιβάλλον από την απόρριψη πολλών τόνων ιπτάμενης τέφρας, αφού το σκυρόδεμα του φράγματός αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό ακριβώς από αυτό το υλικό, το οποίο αντλήθηκε από το παρακείμενο Ατμοηλεκτρικό Εργοστάσιο Λιγνίτη της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, που δυστυχώς παράγει, ως παραπροϊόν της καύσης του λιγνίτη, μεγάλες ποσότητές του. Έτσι λοιπόν αντί αυτές οι ποσότητες τέφρας να απορριφθούν στο περιβάλλον με τα γνωστά άσχημα αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φράγματος της Πλατανόβρυσης και κατά συνέπεια την παραγωγή «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας.

12.ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΚΗΤΩΝ   
Η αρχή έγινε με τους χωμάτινους ταμιευτήρες, ακολούθησε η θετικότατη πρωτοβουλία και εμπλοκή της Ν.Α. Ροδόπης στο θέμα του εργοστασίου της ΔΕΗ που είχε ως αποτέλεσμα το φράγμα Γρατινής. 31-5- 2001 ήταν η ημέρα των εγκαινίων του φράγματος Ασκητών, το οποίο κόστισε περίπου 800 εκ. δρχ.
Το φράγμα βοηθάει τους αγρότες ώστε αρδεύοντας κάποιες χιλιάδες στρέμματα να αυξήσουν το εισόδημά τους, έτσι τώρα υπάρχει κίνητρο για τους εναπομείναντες στην περιοχή νέους "να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν".

Τεχνική Περιγραφή Φράγματος Ασκητών
Κύριος σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση νερού για την άρδευση των αγροκτημάτων της ευρύτερης περιοχής των Ασκητών Ν.Ροδόπης. Με την κατασκευή του ταμιευτήρα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης 1.000.000 Μ3 νερού με δυνατότητα άρδευσης 3.000-4000 στρεμμάτων ανάλογα με το είδος των καλλιεργειών. Το νερό αυτό προέρχεται από τη λεκάνη απορροής ανάντη του φράγματος με επιφάνεια 14.655.ΚΜ2 που εκτείνεται μέχρι και τις πλαγιές του Ισμάρου.
Ο τύπος του Φράγματος είναι: χωμάτινο φράγμα τριών ζωνών δηλ. κεντρική διατομή (πυρήνας) από αργιλικό υλικό. Μεταβατικές ζώνες αμφίπλευρα του πυρήνα από αμμοχάλικο και ζώνες αντιστήριξης από υλικά αποθέσεων χειμάρρων και κατακερματισμένα πετρώδη υλικά.
Η διατομή του φράγματος συμπληρώνεται:
Α) με ένα στραγγιστήρι κατάντη στον πόδα του φράγματος και σε όλο το μήκος του
Β) με την επένδυση του κατάντη πρανούς με φυτική γη και
Γ) την επένδυση του ανάντη πρανούς με λιθοριπή
Το μήκος του φράγματος είναι 210 μέτρα ενώ το πλάτος του φτάνει τα 160 μέτρα.

13.ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ
Στην κοίτη του ποταμού Μόρνου 7 χιλιόμετρα δυτικά του Λιδορικίου στο Νομό Φωκίδος δημιουργήθηκε με την κατασκευή χωμάτινου φράγματος ο Ταμιευτήρας του Μόρνου. Το έργο άρχισε τον Μάιο του 1969 και ολοκληρώθηκε το 1979, αλλά η κανονική λειτουργία του άρχισε το 1981.
Το φράγμα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, αποτελείται από αδιαπέραστο αργιλικό πυρήνα, μεταβατικές ζώνες φίλτρων εκατέρωθεν του πυρήνα, σώματα στήριξης του πυρήνα ανάντη - κατάντη από αμμοχάλικο και προστατευτική λιθορριπή στην ανάντη πλευρά. Ο ανάντη πόδας του Φράγματος είναι διαμορφωμένος σε πρόφραγμα με στεγανό αργιλικό πυρήνα.

14.ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΑΣ
Το φράγμα Μόρνας το οποίο έχει αντιπλημμυρικό και δευτερευόντως υδρευτικό χαρακτήρα, κατασκευάσθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας από πρόγραμμα χρηματοδότησης της Νομαρχίας.

15.ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΝΑΞΟΥ
Φράγμα λιθορριπής ύψους 60 m με ανάντη πλάκα σκυροδέματος. (1996) Το φράγμα της Φανερωμένης αποτελεί μήλον της έριδος ανάμεσα στους δύο Δήμους που διαγκωνίζονται για την διαχείρισή του. Παρ' όλο που ήταν έργο του Υπουργείου Γεωργίας για την εξυπηρέτηση των αγροτών, σήμερα ο Δήμος Νάξου το χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την υδροδότηση της πόλης και μονάχα οι αγρότες στις Εγγαρές και τη Γαλήνη χρησιμοποιούν κάποια ποσότητα για άρδευση, η δε υποδομή και επέκταση του δικτύου αφορά αποκλειστικά τον τουρισμό.

16.ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΑΡΑΠΙΟΥ
Το έργο στοχεύει στην επίλυση του υδρευτικού - αρδευτικού προβλήματος του Ν. Χίου. Τα έργα του Δελφινιού, το φράγμα Σαραπιού και τα προτεινόμενα έργα που αφορούν την αξιοποίηση των πηγών της Ρήνας και τη σύνδεσή τους με το φράγμα Σαραπιού, το οποίο θα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος που θα αποταμιεύει νερό για τους δύσκολους μήνες, εντάσσονται στον ολοκληρωμένο νομαρχιακό σχεδιασμό που αφορά στη μεταφορά των υδάτων της ΒΑ Χίου προς την πόλη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

17.ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ
Το φράγμα των Μπραμιανών βρίσκεται κοντά στην πόλη της Ιεράπετρας και έχει συνολική επιφάνεια 1.350.000 μ2. Η χωρητικότητα της τεχνητής λίμνης είναι 15.000.000 μ3 νερό. Από τη λίμνη αυτή αρδεύονται περίπου 30.000 στρέμματα καλλιεργειών κυρίως σε θερμοκήπια. Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό από διάφορους υδροφόρους αγωγούς. Το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι καταπληκτικό. Ο κυματισμός, το βαθύ γαλάζιο και τα καθαρά νερά θυμίζουν θαλασσινό περιβάλλον. Με το πέρασμα του χρόνου σχηματίστηκε εκεί υγρότοπος. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε έκταση υγρότοπο της Κρήτης. Δημιουργήθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια αλλά γρήγορα απέκτησε μεγάλη σημασία γιατί βρίσκεται σε περιοχή που αποτελεί μεταναστευτική οδό για πολλά πουλιά. Στη λίμνη ξεχειμωνιάζουν αρκετές χιλιάδες πουλιών. Την άνοιξη και το Φθινόπωρο παρατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις μεταναστευτικών πουλιών που αναζητούν τροφή, μάλιστα ορισμένα έχουν αρχίσει να φωλιάζουν και εκεί. Στο φράγμα έχει αρχίσει να φωλιάζει η πρασινοκέφαλη πάπια η οποία είχε εξαφανιστεί από την Κρήτη ήδη από το 1975 εξαιτίας των παρεμβάσεων στους διάφορους υγροβιότοπους. Στην λίμνη φωλιάζουν επίσης φαλαρίδες και βουτηχτάρα.


ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Οι κάτοικοι πολλών νησιών μας όπως για παράδειγμα των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας, ενώ το χειμώνα «πνίγονται» από τις βροχές.
Μικρά φράγματα, που θα συγκρατούν το νερό της βροχής το οποίο τώρα καταλήγει στη θάλασσα, θα μπορούσαν να ξεδιψάσουν τα νησιά. Για παράδειγμα, τα νερά που καταλήγουν αναξιοποίητα στη θάλασσα, από τρεις μόνο χειμάρρους της Ικαρίας, υπολογίζονται σε 60.000.000 έως 80.000.000 κυβικά μέτρα ετησίως. Οι αντίστοιχες ποσότητες που χάνονται από τους κύριους χειμάρρους της Σάμου υπολογίζονται από 50.000.000 έως 60.000.000 κυβικά μέτρα τον χρόνο».
Με δύο μικρά τεχνητά φράγματα στην Ικαρία θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από 15.000.000 έως 20.000.000 κυβικά μέτρα νερό, ενώ δύο μικρά φράγματα στη Σάμο θα μπορούσαν να συγκεντρώνουν πάνω από 10.000.000 κυβικά μέτρα νερό το καθένα».
ΠΕΖΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
Μια μπόρα φθάνει. Μάλιστα, όπως παρατηρεί
ο δήμαρχος Ραχών Ικαρίας κ. Φανούρης Καρούτσος, «η λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων, που φτιάχτηκε στη θέση Πέζι, γέμισε με μια μόνο μπόρα, όταν οι τεχνικοί μας έλεγαν ότι χρειάζονται γύρω στα 4 χρόνια. Λύσαμε οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης σε 2 από τα 3 δημοτικά διαμερίσματα».
«Ο κίνδυνος της ερημοποίησης των νησιών οδηγεί πολλούς στη λογική ?ούτε μια σταγόνα νερού χαμένη?
. Αυτή η λογική όμως έχει πλέον ξεπεραστεί επειδή το γλυκό νερό που καταλήγει στη θάλασσα συντελεί στη δημιουργία οικοσυστημάτων πλούσιων σε θαλασσινή ζωή», λέει ο καθηγητής στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μυλόπουλος.
Όπως εξηγεί «η ιδανική λύση είναι η κατασκευή μικρών φραγμάτων- επί της ουσίας αναχωμάτων που θα καθυστερούν τη γρήγορη και χειμαρρώδη ροή του νερού. Πρέπει να δούμε τι πραγματικά χρειαζόμαστε χωρίς να καταστρέφουμε το περιβάλλον. Με αυτά τα έργα ενισχύεται ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα και μπορούμε να έχουμε νερό στις δύσκολες εποχές».

39 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν κατασκευαστεί 39 ταμιευτήρες σε όλα τα νησιά. Ωστόσο δεν έχουν όλα ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση.

ΣΕΡΙΦΟΣ
 Όπως χαρακτηριστικά λέει η δήμαρχος Σερίφου κ. Αγγελική Συνοδινού «το φράγμα στο Στενό Σερίφου, χωρητικότητας 700.000 κυβικών μέτρων που έχει τελειώσει από το 2005-αλλά είχε παρουσιάσει διαρροές- ακόμη δεν έχει παραδοθεί στον δήμο».

ΜΑΡΑΘΙ ΜΥΚΟΝΟΥ
«Η Μύκονος είναι ξερονήσι. Ωστόσο, με τα δυο φράγματα στο Μαράθι χωρητικότητας 3.000.000 και 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού, λύσαμε οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης», λέει ο δήμαρχος του νησιού κ. Χρήστος Βερωνης. «Ταυτόχρονα με τα δυο διυλιστήρια που εγκαταστήσαμε, έχουμε από το ένα φράγμα 6.000 κυβικά μέτρα πόσιμο νερό και από το άλλο 2.000 κυβικά μέτρα. Ζημιά στο περιβάλλον δεν έχει γίνει, αντιθέτως ήρθαν πουλιά που δεν τα είχαμε ξαναδεί και η περιοχή είναι γεμάτη ζωή. Παράλληλα, λειτουργεί στη Μύκονο και ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης που μπορεί να δίνει 2.000 κυβικά μέτρα πόσιμο νερό την ημέρα το οποίο λειτουργεί επικουρικά για τις δύσκολες μέρες της λειψυδρίας».


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
Υπάρχουν πολλά φράγματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και σχέδια για νέα φράγματα. Η κατασκευή κάθε φράγματος δίνει λύση σε κάποια προβλήματα αλλά δημιουργεί και πολλά άλλα. Αναζητώντας στοιχεία για την εργασία μας εντοπίσαμε πλήθος άρθρων και επιστολών που γράφτηκαν για να τονίσουν τα αρνητικά αποτελέσματα της κατασκευής διαφόρων φραγμάτων. Εμείς δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για να εκφράσουμε άποψη πάνω σ? αυτό το ζήτημα, όμως όσοι έχουμε ταξιδέψει σε περιοχές που υπάρχουν φράγματα μπορούμε να εκφράσουμε άποψη για τα μαγευτικά τοπία που έχουν δημιουργηθεί γύρω και μέσα στις τεχνητές λίμνες.
Η εργασία αυτή  γράφτηκε από τους μαθητές του Β4 τμήματος του σχολείου μας στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων επισκεφθήκαμε πολλές ιστοσελίδες και ανοίξαμε πλήθος εντύπων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους δημοσίευσαν σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες. 
Συντονισμός και επίβλεψη:
Τσιακάλου Ελένη
καθηγήτρια Τεχνολογίας
Μηχανολόγος ΠΕ 17.02

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2013 23:53  

Ulti Clocks content

Τυχαια εικονα

CIMG6339.jpg